Til Salgs

Sartor.no er til salgs for den rette prisen.

Bare seriøse henvendelser.

Mvh
WEBMIN

Send e-post: KLIKK HER

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi:

Sotra (Store Sotra), er ei øy i Hordaland fylke, med et areal på 178,6 kvadratkilometer. Den søre delen høyrer til Sund kommune og den nordre til Fjell kommune. Aust for Sotra ligg den mindre øya Litlesotra (16,7 kvadratkilometer), der Straume, dagens kommunesenter i Fjell kommune, ligg.

Tydinga til namnet Sotra er uviss. Truleg er namnet særs gammalt. På norrønt vart det skrive Sotr og Sótr. Gunnstein Akselberg, som har skrive om namnet i band I av Fjell bygdebok, peikar på to rimelege tolkingar, som begge viser til sterke straumar kring øya. Namnet kan anten koma av verbet sjoda, som tyder syda eller koka, eller av verbet suga.

Namneforma Sartor stammar frå 1600-talet, og er ei dansk forvansking av Sotra.

Fram til 1800-talet utgjorde Sotra og dei kringliggjande øyane Sartor skipreide. Øya var delt i to kyrkjesokn: Sund i sør og Fjell i nord.

Fra Bergen Byleksikon:

Fjell er en vekstkommune og etter at Sotrabrua stod ferdig i 1971 har innbyggertallet vokst fra under 7 000 til over 23 000 i dag. I 2007 hadde kommunen en befolkningsvekst på 416 mennesker. I 2008 var dette tallet gått ned til 300 personer. Likevel er kommunen den i Hordaland med høyest fruktbarhet blant kvinnene. Det ble født hele 325 mennesker i 2008 og fødselsoverkuddet var på 219 mennesker. Nettoinnflyttingen var bare på 81 personer. Grunnen til at befolkningen ikke øker like mye som for eksempel Os er fordi det er mye utflytting fra kommunen til Bergen. En grunn til det kan være at mange av innbyggerne jobber i Bergen og må pendle. Sotrabrua og veiene på begge sider av denne er, blant annet på grunn av den store pendlertrafikken, for liten til å kunne ta unna for den økte trafikkmengden de senere år, og et nytt samband, Sotrasambandet, er under planlegging. Administrasjonen holder til på StraumeLitlesotra like ved Sartor Senter.

Lokalavisen som dekker kommunene Fjell, Sund og Øygarden heter VestNytt, og har hovedkontor på Straume.